Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45486
Title: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05-CT/TIM của Bộ Chính trị
Authors: Hải Hà
Keywords: Tăng cường
Xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Chỉ thị số 05-CT/TW
Bộ chính trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.32-34
Abstract: Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45486
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
990.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.