Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45487
Title: Công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Authors: Văn Sông
Keywords: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Nhiệm vụ
Chính trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.29-31
Abstract: Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45487
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.