Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45515
Title: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Hà, Huy Ngọc
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Triển vọng
Năm 2020
Năm 2021
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 958 .- Tr.77-83
Abstract: Kết thúc năm 2020, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây tác động bất lợi cho nền kinh tế toàn cầu. Đây là một trong những năm tồi tệ nhất của kinh tế toàn cầu với mức tăng trưởng kinh tế -4,4%, thương mại -9,2%, trong khi tỷ lệ nợ toàn cầu tăng đến mức kỷ lục mới là 365% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45515
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.