Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45551
Title: Siemens hướng tới công nghẹ thành phố thông minh - Smart City
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Siemens
Smart City
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Nhiệt;Số 150 .- Tr.31
Abstract: Hiện nay quá trình đô thị hóa đang diễn ra mãnh liệt trên toàn thế giới. Theo một số dự báo, tới năm 2050 gần 70% dân số thế giới sẽ sống trong các đô thị. Tuy nhiên việc đô thị hóa nhanh chóng dẫn tới một số hệ lụy như gia tăng tiêu thụ năng lượng, quá tải hệ thống vận tải, ô nhiễm không khí, gia tăng phát thải khí nhà kính(GHG) gây biến đổi khí hậu, làm giảm đáng kể chất lượng sống của người dân trong các đô thị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45551
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
439.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.