Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4556
Title: Tương giao giữa các đường conic
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Trần, Thủ Lễ
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nêu lên các kết quả mới về sự tương giao của các đường conic. Các kết quả trong luận văn là sự khái quát hóa các kết quả kinh điển trong hình học Euclide như định lý ba đường conic, định lý Miquel, định lý bundle...
Description: 34 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4556
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.