Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45565
Title: Tác động tích cực nào cho sự phát triển nền kiến trúc Việt Nam đương đại?
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Tác động
Tích cực
Phát triển
Kiến trúc
Việt Nam
Đương đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 232 .- Tr.18-21
Abstract: Cũng như mọi nguồn tài nguyên quốc gia, nghệ thuật kiến trúc Việt Nam luôn được quan tâm thúc đẩy phát triển sao cho tích cực và đúng hướng. Vừa qua, Luật Kiến trúc đã chính thức đi vào cuộc sống (1/7/2020). Tất cả nhằm cải thiện ngày càng tốt hơn môi trường làm nghề để kiến trúc có sự phát triển đúng hướng, lành mạnh, tiếp tục tạo dựng những giá trị mới cho nền kiến trúc Việt Nam đương đại. Việc ghi nhận và tôn vinh những nghiên cứu phát hiện giá trị các công trình kiên trúc nhiều thể loại đã được xây dựng có giá trị trong những mốc thời gian nhất định một cách nghiêm túc là cần thiết và sẽ góp phần vào việc đánh giá, nhận dạng và thúc đẩy những giá trị kiến trúc nền tảng cần được tiếp nhận và phát huy theo những lớp thời gian. Đó cũng là mong muốn của Tạp chí Kiến trúc Việt Nam thông qua đề xuất của KTS Nguyễn Văn Tất. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45565
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.