Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45571
Title: Jasmine House
Authors: Vũ Hoàng
Keywords: Jasmine House
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 231 .- Tr.44-47
Abstract: Jasmine House nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội - ngày xưa thuộc làng hoa Ngọc Hà. Gióng như nhiều vùng đất xung quanh nội đỏ, nơi đây đã và đang trong quá trình đô thị hoá mạnh mẽ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45571
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.