Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45576
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp
Tác giả: Mai Phương
Từ khoá: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Đại hội
Đảng bộ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45576
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.