Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45588
Title: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật trong thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam
Liên minh châu Âu
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 957 .- Tr.101-105
Abstract: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia, với cam kết sâu, rộng, bao hàm cả những nội dung truyền thông và phi truyền thông. Do đó, Hiệp định đã đặt ra yêu cầu về điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm pháp luật trong nước và các cam kết trong Hiệp định EVFTA sẽ nằm trên cùng một “mặt bằng pháp lý”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45588
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.