Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/456
Title: Những căn bệnh từ chó truyền sang người
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Chó
Bệnh truyền nhiễm
Người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 1 .- Tr.54-55,57
Abstract: Bài báo liệt kê 4 loại bệnh phổ biến ở chó truyền nhiễm sang cơ thể con người như: bệnh chó dại, bệnh giun, bệnh sán và bệnh than. Qua đó bài báo cũng nêu ra cách phòng ngừa các bệnh từ chó và cách xử trí của từng loại bệnh lây lan từ con vật này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/456
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.212.99.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.