Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45607
Title: Tác động của Covid–19 đến ngành may mặc và da giày của Việt Nam
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Trần, Thị Vân Anh
Trần, Văn Hoàng
Keywords: Covid–19
Da giày
Doanh nghiệp
May mặc
Thâm dụng lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.3-12
Abstract: Trên cơ sở đánh giá những tác động của đại dịch Covid–19 đến xuất khẩu, doanh thu và việc làm trong ngành may mặc và da giày, bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy doanh nghiệp hai ngành công nghiệp thâm dụng lao động này phục hồi và phát triển trong bối cảnh “bình thường mới”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45607
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.