Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45631
Nhan đề: Tính bền vững của tiêu chí nông thôn mới tại các xã sau đạt chuẩn
Tác giả: Bùi, Quang Tuấn
Lương, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Nông thôn mới
Chỉ tiêu
Tiêu chí
Tính bền vững
Sau đạt chuẩn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.12-20
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở khảo sát đánh giá các xã đã đạt chuẩn NTM tại 7 tỉnh thuộc 6 vùng trong cả nước, nhằm đề xuất giải pháp duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt chuẩn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45631
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.