Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45631
Title: Tính bền vững của tiêu chí nông thôn mới tại các xã sau đạt chuẩn
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Lương, Thị Thu Hằng
Keywords: Nông thôn mới
Chỉ tiêu
Tiêu chí
Tính bền vững
Sau đạt chuẩn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.12-20
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở khảo sát đánh giá các xã đã đạt chuẩn NTM tại 7 tỉnh thuộc 6 vùng trong cả nước, nhằm đề xuất giải pháp duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt chuẩn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45631
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.