Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45656
Title: Đánh giá về chính sách đãi ngộ đối với công chức tại cơ quan hành chính nhà nước TP. Viêng Chăn, Lào
Authors: Xayyadeth Vichitlasy
Keywords: Chính sách đãi ngộ
Công chức hành chính
TP. Viêng Chăn
Lào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.26-28
Abstract: Thông qua điều tra trực tiếp 500 công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước ở TP. Viêng Chăn từ ngày 01/02/2018 đến ngày 01/03/2018, bài viết nhằm đánh giá về chính sách đãi ngộ đối với công chức tại cơ quan hành chính nhà nước TP. Viêng Chăn, Lào. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách đãi ngộ cho công chức tại các cơ quan hành chính TP. Viêng Chăn, thúc đẩy công chức hăng say làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45656
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.