Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45656
Nhan đề: Đánh giá về chính sách đãi ngộ đối với công chức tại cơ quan hành chính nhà nước TP. Viêng Chăn, Lào
Tác giả: Xayyadeth Vichitlasy
Từ khoá: Chính sách đãi ngộ
Công chức hành chính
TP. Viêng Chăn
Lào
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.26-28
Tóm tắt: Thông qua điều tra trực tiếp 500 công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước ở TP. Viêng Chăn từ ngày 01/02/2018 đến ngày 01/03/2018, bài viết nhằm đánh giá về chính sách đãi ngộ đối với công chức tại cơ quan hành chính nhà nước TP. Viêng Chăn, Lào. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách đãi ngộ cho công chức tại các cơ quan hành chính TP. Viêng Chăn, thúc đẩy công chức hăng say làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45656
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.