Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45668
Title: Mối quan hệ giữa tính cách khách hàng, giá trị mối quan hệ và chất lượng sống của người tiêu dùng trong ngành bán lẻ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Quang Bình
Keywords: Tính cách khách hàng
Giá trị mối quan hệ
Chất lượng sống của người tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.49-52
Abstract: Nghiên cứu này nhằm khám phÁ mối quan hệ giữa tính cách khách hàng, giá trị mối quan hệ và chất lượng sống của người tiêu dùng trong ngành bán lẻ tại 3 thành phổ: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 680 người tiêu dùng trong ngành bán lẻ tại 3 thành phố trên để kiểm định thang đo, mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 giả thuyết được chấp nhận, gồm; Tính cách dễ chịu; Tính cách sẵn sàng trải nghiệm; Giá trị mối quan hệ; Chất lượng sống; Ổn định cảm xúc của khách hàng tác động có ý nghĩa tích cực lên chất lượng sống của người tiêu dùng trong ngành bán lẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45668
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.