Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45674
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trương, Đức Nga
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Thực phẩm an toàn
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.57-60
Abstract: Nghiên cứu xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của nó đến ý định mua thực phẩm an toàn (TPAT) của người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua TPAT, gồm: Sự quan tâm sức khỏe và sự sẵn có thực phẩm; Thói quen sử dụng thực phẩm và truyền thông đại chúng; Chuẩn mực chủ quan; và Giá TPAT. Trong đó, Sự quan tâm sức khỏe và sự sẵn có của thực phẩm là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45674
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.