Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Nhâm-
dc.date.accessioned2021-03-04T01:47:05Z-
dc.date.available2021-03-04T01:47:05Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45677-
dc.description.abstractHiện nay, việc nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu (BĐKH) được xem là một vấn đề quan trọng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, khả năng, kiến thức và kỹ năng của phụ nữ còn có thể phát huy được nhiều hơn nữa trong ứng phó với BĐKH. Trên cơ sở phân tích tổng quan về tình hình BĐKH trên thế giới và Việt Nam, phân tích thực trạng triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho phụ nữ về BĐKH, tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH cho phụ nữ, ở các khía cạnh sau đây: 1) Hoàn thiện các khung khổ về thể chế, văn bản và chính sách; 2) Tuyên truyền và đổi mới các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở; 3) Tính linh hoạt ở từng địa phương.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 12 .- Tr.52-58-
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi_VN
dc.subjectNhận thứcvi_VN
dc.subjectPhụ nữvi_VN
dc.titleBiến đổi khí hậu và nhận thức của phụ nữ - một số tiếp cận và hàm ý chính sáchvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.