Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45681
Title: Khởi nghĩa Nam Kỳ ý chí quật cường khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Khởi nghĩa Nam Kỳ
Khát vọng độc lập dân tộc
Bài học kinh nghiệm
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.3-8
Abstract: Lời Ban biên tập: Ngày 22-11-2020, tại Thành phô Hồ Chí Minh, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2020), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Khởi nghĩa Nam Kỳ-Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam". Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng đăng tải toàn văn Báo cáo đề dẫn Hội thảo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45681
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.