Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45685
Nhan đề: Nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá trị thương hiệu xe máy Honda tới Sự hài lòng và Truyền miệng tích cực của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh
Tác giả: Huỳnh, Quốc Tuấn
Từ khoá: Giá trị thương hiệu
Sự hài lòng
Truyền miệng tích cực
Thành phố Cao Lãnh
Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.61-64
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ giữa Giá trị thương hiệu xe máy Honda, Sự hài lòng và Truyền miệng tích cực của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Dồng Tháp dựa trên việc khảo sát 120 người tiêu dùng đang sinh sống tại TP. Cao Lãnh với phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với sự hỗ trợ của công cụ SmartSPL3.0. Kết quả cũng cho thấy, có mối quan hệ giữa Chất lượng cảm nhận thương hiệu với Sự hài lòng và mối quan hệ giữa Sự hài lòng với Truyền miệng tích cực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45685
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.