Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45688
Title: Sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Dương, Hồng Thúy
Keywords: Nông thôn mới
Sự hài lòng
Xã Hưng Phú
Huyện Mỹ Tú
Tỉnh Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.65-69
Abstract: Kết quả khảo sát 141 hộ dân tại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú cho thấy, người dân rất hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới (XD NTM) tại địa phương. Theo đó, có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. Trong đó, nhân tố Dân bàn có ảnh hưởng lớn nhất đến Sự hài lòng của người dân. Tiếp theo lần lượt là các biến: Hiểu về NTM; Dân kiểm tra; Dân làm; Dân thụ hưởng; Phổ biến thông tin; và cuối cùng là Chính quyền địa phương. Điều này cho thấy, thông tin từ chính quyền về XD NTM đến với người dân chưa đầy đủ, nhất là trong vận động người dân đóng góp nguồn lực XD NTM. Năng lực của chính quyền địa phương cũng tác động đến sự hài lòng, nhưng ở mức độ không cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45688
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.