Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45688
Nhan đề: Sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Dương, Hồng Thúy
Từ khoá: Nông thôn mới
Sự hài lòng
Xã Hưng Phú
Huyện Mỹ Tú
Tỉnh Sóc Trăng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.65-69
Tóm tắt: Kết quả khảo sát 141 hộ dân tại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú cho thấy, người dân rất hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới (XD NTM) tại địa phương. Theo đó, có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. Trong đó, nhân tố Dân bàn có ảnh hưởng lớn nhất đến Sự hài lòng của người dân. Tiếp theo lần lượt là các biến: Hiểu về NTM; Dân kiểm tra; Dân làm; Dân thụ hưởng; Phổ biến thông tin; và cuối cùng là Chính quyền địa phương. Điều này cho thấy, thông tin từ chính quyền về XD NTM đến với người dân chưa đầy đủ, nhất là trong vận động người dân đóng góp nguồn lực XD NTM. Năng lực của chính quyền địa phương cũng tác động đến sự hài lòng, nhưng ở mức độ không cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45688
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.