Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45716
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái tại tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Huỳnh Phương thảo
Keywords: Điểm đến du lịch sinh thái
Bến Tre
Nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.82-86
Abstract: Thông qua khảo sát 300 du khách, nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch sinh thái tại tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc lựa chọn điểm đến du lịch chịu ảnh hưởng bởi 6 nhóm nhân tô', bao gồm: (i) Sự an toàn; (ii) Giá cả sản phẩm dịch vụ; (iii) Sự đáp ứng đa dạng; (iv) Chất lượng nhân lực; (V) Môi trường thiên nhiên; và (vi) Cơ sở vật chất hạ tầng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu. tác giả đề xuất một số kiến nghị, giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Bến Tre.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45716
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.