Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45719
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức và viên chức tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Võ, Văn Bé
Keywords: Động lực làm việc
Cán bộ công chức
Thị xã Ngã Năm
Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.87-90
Abstract: Nghiên cứu đến các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán hộ, công chức, viên chức thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thông qua phỏng vấn trực tiếp 148 quan sát. Kết quả phân tích cho thấy, có 1 yếu tố là Học vấn không ảnh hưởng đến động lực làm việc, có 8 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Tính chất công việc; Điều kiện làm việc: Môi trường làm việc; Lương bổng và phúc lợi; Khả năng phát triển sự nghiệp; Lãnh đạo; Kinh nghiệm làm việc; Giới tính. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất kiến nghị hàm ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45719
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.