Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45729
Title: Đề xuất mô hình phát triển du lịch sinh thái bền vững tại tỉnh Phú Yên
Authors: Bùi, Thanh Toàn
Keywords: Du lịch sinh thái
Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Phú Yên
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.95-98
Abstract: Bài viết tổng hợp cơ sở lý thuyết về du lịch, du lịch sinh thái (DLST) và phát triển DLST bền vững, đồng thời phân tích ảnh hưởng của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam, nhất là DLST. Trên cơ sở những nghiên cứu trước đây, tác giả đã phát hiện ra “lỗ hổng ”, từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất về phát triển DLST bền vững trong môi trường AEC cho tỉnh Phú Yên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45729
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.