Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45735
Title: Ứng dụng mô hình bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp đồ uống Việt Nam
Authors: Lê, Bích Ngọc
Keywords: Mô hình bán hàng đa kênh
Doanh nghiệp đồ uống tại Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.103-106
Abstract: Bài viêt nghiên cứu mô hình bán hàng đa kênh ứng dụng vào các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống tại Việt Nam nhằm đưa ra những nhận xét đánh giá về mô hình bán hàng hiện tại của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị về mô hình bán hàng đa kênh với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45735
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.