Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45753
Nhan đề: Hỗ trợ khởi nghiệp từ trường đại học: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý áp dụng trong Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả: Đặng, Thành Đạt
Nguyễn, Quốc Anh
Từ khoá: Khởi nghiệp
Đổi mới sáng tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.127-129
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tìm hiểu kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp tại hai trường đại học nổi tiếng trên thế giới, đó là Đại học Quốc gia Singapore và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc■ Từ đó, đưa ra một số hàm ý đổi với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong bối cảnh phát triển doanh nghiệp trong trường đại học ngày càng được quan tâm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45753
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.