Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng My-
dc.date.accessioned2021-03-04T03:13:09Z-
dc.date.available2021-03-04T03:13:09Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45756-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu là nhằm kiểm định mối quan hệ giữa Hiệu quả kỳ vọng, Tính hữu ích, Tác động xã hội và Điều kiện vật chất đến ý định chấp nhận sử dụng marketing mạng xã hội của khách hàng tham gia mua bán Online tại TP. Đà Lạt. Kết quả kiểm định bằng mô hình cấu trúc tuyến tính {SEM) cho thấy, cả 4 yếu tố trên đều tác động tích cực đến ý định chấp nhận sử dụng marketing mạng xã hội của khách hàng. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành thảo luận và đưa ra một số hàm ý quản lý.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.135-138-
dc.subjectMarketing mạng xã hộivi_VN
dc.subjectTính hữu íchvi_VN
dc.subjectTác động xã hộivi_VN
dc.subjectHiệu quả kỳ vọngvi_VN
dc.subjectĐiều kiện vật chấtvi_VN
dc.titleCác yếu tố tác động đến ý định của khách hàng đối với việc chấp nhận marketinh mạng xã hội tại Đà Lạtvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.