Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45779
Title: Công tác tổ chức kế toán quản trị hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.118-121
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa công tác tổ chức kế toán quản trị (KTQT) và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 2 yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTQT trong các DNNVV, bao gồm: (1) Quy mô DN; (2) Chi phí tổ chức KTQT. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, KTQT được chứng minh là có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của DN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45779
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.