Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45780
Title: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Phương pháp dạy học tích cực
Ý thức bảo vệ môi trường
Chủ đề giáo dục công dân
Trường trung học cơ sở
Học sinh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.50-55,70
Abstract: Giáo dục ý thức BVMT là việc làm hết sức quan trọng cần thực hiện thường xuyên, liên tục với sự phối kết hợp của nhiều môn học, trong đó có môn GDCD. Nếu việc giáo dục ý thức BVMT cho HS được thực hiện tốt ở tất cả các cấp học, đặc biệt ở THCS sẽ góp phần hình thành một thế hệ công dân mới sống có trách nhiệm và thân thiện với môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45780
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.