Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45780
Nhan đề: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Phương pháp dạy học tích cực
Ý thức bảo vệ môi trường
Chủ đề giáo dục công dân
Trường trung học cơ sở
Học sinh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.50-55,70
Tóm tắt: Giáo dục ý thức BVMT là việc làm hết sức quan trọng cần thực hiện thường xuyên, liên tục với sự phối kết hợp của nhiều môn học, trong đó có môn GDCD. Nếu việc giáo dục ý thức BVMT cho HS được thực hiện tốt ở tất cả các cấp học, đặc biệt ở THCS sẽ góp phần hình thành một thế hệ công dân mới sống có trách nhiệm và thân thiện với môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45780
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.