Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45781
Title: Vai trò của văn hóa cá nhân đối với hành vi du lịch tại Việt Nam
Authors: Ngô, Quang Huân
Nguyễn, Thanh Lâm
Lê, Thị Kiều Anh
Keywords: Hành vi du lịch
Văn hóa cá nhân
Hành vi tiêu dùng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.122-125
Abstract: Bài viết tổng hợp một số quan điểm, bản chất và sự khác biệt văn hóa; vai trò của văn hóa cá nhân đối với hành vi du lịch; thực tế tại Việt Nam, từ đó, đưa ra một số giải pháp ứng dụng văn hóa cá nhân trong lĩnh vực du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia của du lịch Việt Nam trong lòng du khách và bạn bè quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45781
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.