Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45810
Title: Đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Đồng Nai: Ứng dụng mô hình của Ritchie và Crouch
Authors: Phạm, Thị Mộng Hằng
Keywords: Thẩm định
Nơi Đến
Du lịch
Năng lực cạnh tranh
Tỉnh Đồng Nai
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.140-146
Abstract: Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Tổ chức UNWTO (2007): "Du lịch là động lực để phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những hoạt động quan trọng nhất trên phạm vi toàn cầu". Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - ông Vũ Thế Bình khẳng định: "Cùng với mục tiêu tăng trưởng nhanh về số lượng, ngành Du lịch cần tìm giải pháp để tăng cường trải nghiệm cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến"[1].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45810
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.