Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45814
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030
Tác giả: Trần, Trọng Nguyên
Đỗ, Thế Dương
Từ khoá: Kinh tế số
Nguồn nhân lực
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 34 .- Tr.11-14
Tóm tắt: Hiện nay, kinh tế số đã phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy tái cơ cấu lao động theo hướng số hóa của nền kinh tế và làm thay đổi nhanh mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Bối cảnh này, đặt Việt Nam trước yêu cầu phải có sự thay đổi về cơ cấu lao động mà theo đó nguồn nhân lực trong thời đại số phải được chú trọng phát triển. Bài viết làm rõ khái niệm về kinh tế số và đặc trưng của nguồn nhân lực trong thời đại số, nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực số tại Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực số ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45814
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.