Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45858
Title: PHÂN TÍCH THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC TỈNH HẬU GIANG
Authors: VÕ, HỒNG TÚ
ĐẶNG, THỊ PHỤNG NGHI
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích thị hiếu người tiêu dùng đối với sản phâm khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm (i) Phân tích thực trạng tiêu dùng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang của người tiêu dùng thành thị (ii) Phân tích thị hiếu và các yếu tố ảnh hưởng đến thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phâm khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang (iii) Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giúp cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Nghiên cứu đo lường sự sẵn lòng chi trả (WTP) cho sản phâm khóm Cầu Đúc. . Khảo sát bằng cách phỏng vấn trực tiếp 100 người tiêu dùng tại 3 quận là Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức giá trung bình mà người tiêu dùng sẵn lòng chi trả cho sản phâm khóm Cầu Đúc là 19.748 đồng/trái, có 51% số người đồng ý chi trả thêm cho sản phâm này. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của đáp viên là giá, nhận thức về môi trường, trình độ học vấn và thu nhập
Description: 57tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45858
ISSN: B1705762
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.