Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45858
Nhan đề: PHÂN TÍCH THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC TỈNH HẬU GIANG
Tác giả: VÕ, HỒNG TÚ
ĐẶNG, THỊ PHỤNG NGHI
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Phân tích thị hiếu người tiêu dùng đối với sản phâm khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm (i) Phân tích thực trạng tiêu dùng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang của người tiêu dùng thành thị (ii) Phân tích thị hiếu và các yếu tố ảnh hưởng đến thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phâm khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang (iii) Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giúp cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Nghiên cứu đo lường sự sẵn lòng chi trả (WTP) cho sản phâm khóm Cầu Đúc. . Khảo sát bằng cách phỏng vấn trực tiếp 100 người tiêu dùng tại 3 quận là Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức giá trung bình mà người tiêu dùng sẵn lòng chi trả cho sản phâm khóm Cầu Đúc là 19.748 đồng/trái, có 51% số người đồng ý chi trả thêm cho sản phâm này. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của đáp viên là giá, nhận thức về môi trường, trình độ học vấn và thu nhập
Mô tả: 57tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45858
ISSN: B1705762
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.