Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45872
Nhan đề: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Thị Mỹ Trinh
Bùi, Trường An
Từ khoá: Báo cáo tài chính quốc tế
Doanh nghiệp Việt Nam
Cơ hội
Thách thức
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 34 .- Tr.35-37
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IEFRS) để kiểm soát thông tin trên BCTC. Tại Việt Nam, đầu năm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam với lộ trình áp dụng tự nguyện từ năm 2022 đến năm 2025 và áp dụng bắt buộc đối với một số đối tượng kể từ sau năm 2025. Tuy nhiên, để việc áp dụng IFRS được hiệu quả, doanh nghiệp (DN) cần phải quản trị tốt các tác động tiêu cực do những thách thức đặt ra, đồng thời, tận dụng tối đa những cơ hội đem lại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45872
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.