Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45872
Title: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Trinh
Bùi, Trường An
Keywords: Báo cáo tài chính quốc tế
Doanh nghiệp Việt Nam
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 34 .- Tr.35-37
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IEFRS) để kiểm soát thông tin trên BCTC. Tại Việt Nam, đầu năm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam với lộ trình áp dụng tự nguyện từ năm 2022 đến năm 2025 và áp dụng bắt buộc đối với một số đối tượng kể từ sau năm 2025. Tuy nhiên, để việc áp dụng IFRS được hiệu quả, doanh nghiệp (DN) cần phải quản trị tốt các tác động tiêu cực do những thách thức đặt ra, đồng thời, tận dụng tối đa những cơ hội đem lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45872
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.