Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45918
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại tổng công ty Phát Điện 2
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thanh Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty phát điện 2. Thông qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả.
Description: 318 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45918
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
26.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.