Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45924
Title: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam phòng giao dịch An Phú, thành phố Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Nguyễn, Anh Đào
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – PGD An Phú giai đoạn 2017-2019 và 6 tháng đầu năm 2020 để thấy được tình hình hoạt động của Ngân hàng trong giai đoạn này như thế nào và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng.
Description: 66 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45924
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
896 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.