Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45925
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam phòng giao dịch An Phú, thành phố Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Lâm, Duy Phúc
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh An Phú trong những năm gần đây, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Description: 65 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45925
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
617 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.