Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45937
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn siêu thị khi mua sắm của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Phi Yến
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị khi mua sắm của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ để hiểu được hành vi mua sắm và nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các siêu thị và là cơ sở để các siêu thị đưa ra các chiến lược thích hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường bán lẻ ở đây.
Description: 111 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45937
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.