Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45948
Title: Giải pháp thúc đẩy và duy trì động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn TTC Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Liêu, Huỳnh Như
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn TTC, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy và duy trì động lực làm việc cho nhân viên.
Description: 119 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45948
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.