Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45990
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng dược sĩ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Trần, Thanh Trúc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity. Từ đó đề xuất một số kiến nghị hỗ trợ nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty.
Description: 55 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45990
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
966.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.