Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46
Title: Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2017
Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh
Keywords: Chiến lược an ninh
An ninh quốc gia Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 01 .- Tr.63-65
Abstract: Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Tổng thống Donald J. Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia Mỹ nhằm khôi phục các lợi thế của Mỹ trên thế giới và xây dựng thế mạnh của đất nước, trong đó, nhiệm vụ trước tiên của chính phủ là hướng đến nhân dân và công dân Mỹ - nhằm phục vụ nhu cầu của họ, đảm bảo sự an toàn của họ, đảm bảo các quyền của họ và bảo vệ các giá trị của họ. Chiến lược xác định rõ những thách thức và xu hướng chính ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ trên thế giới, bao gồm: Các quốc gia như Trung Quốc và Nga.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/46
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.