Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46007
Title: Ngành công thương nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thị trường
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Ngành Công thương
Công tác thị trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.11-13
Abstract: Trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý thị trường (QLTT) trong điều kiện hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và thế giới, cũng như nguy cơ gia tăng tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ..., năm 2018, Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục. Với tư duy mới, cách làm mới, công tác QLTT đã và đang ngày càng siết chặt, góp phần xây dựng thị trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46007
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.