Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46007
Nhan đề: Ngành công thương nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thị trường
Tác giả: Trần, Tuấn Anh
Từ khoá: Ngành Công thương
Công tác thị trường
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.11-13
Tóm tắt: Trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý thị trường (QLTT) trong điều kiện hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và thế giới, cũng như nguy cơ gia tăng tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ..., năm 2018, Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục. Với tư duy mới, cách làm mới, công tác QLTT đã và đang ngày càng siết chặt, góp phần xây dựng thị trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và hội nhập quốc tế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46007
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.