Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46013
Title: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến thành phố Văn hóa - Văn minh
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Văn hóa - Văn minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 01+02 .- Tr.24-29
Abstract: Theo Trần Ngọc Khánh (Văn hóa đô thị giản yếu, Nxb Tổng hợp TP. HCM): Cặp đôi phổ biến nhất, ra đời sớm nhất là văn hóa văn minh, trong đó văn hóa là điểm tựa, làm nền tảng cho các giai đoạn phát triển khác nhau, trong khi văn minh chính là thành quả của văn hóa, trở thành chất xúc tác, làm biến đổi bộ mặt của văn hóa trong quá trình phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46013
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.