Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46020
Title: Cần cách tiếp cận đột phá trong thu hút FDI vào Việt Nam
Authors: Nguyễn, Mại
Keywords: Vốn đầu tư nước ngoài
Cách tiếp cận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 35 .- Tr.19-22
Abstract: Tình hình thế giới biến động khó lường, thương mại và đầu tư toàn cầu có xu hướng bất ổn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phục hồi, nhưng Việt Nam giữ được tăng trưởng kinh tế tương đối cao, chính trị, an sinh xã hội ổn định, thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện... Bức tranh kinh tế Việt Nam có đóng góp không nhỏ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDD), nhất là giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, Việt Nam mới thu hút FDI của khoảng 100 trong FOP 500 tập đoàn kinh tế thể giới và rất cần một cách tiếp cận mới để tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn nước ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46020
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.