Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46038
Title: Bức tranh tăng trưởng tươi sáng năm 2018 và những "vấn đề" cần cảnh báo
Authors: Ngô, Thắng Lợi
Trần, Văn Thành
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Cảnh báo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.24-28
Abstract: Trong bối cảnh thế giới vẫn có nhiều bất ổn, tốc độ tăng trưởng giảm, nhiều rủi ro trong kinh tế toàn cầu, thì không thể phủ nhận đưực một điều: Kinh tế Việt Nam năm 2018 đã có những thành công toàn diện với nhiều kỷ lục mới được thiết lập. Điều đó không chỉ ghi nhận những thành tựu quan trọng của kinh tế Việt Nam, mà còn có ý nghĩa khẳng định sự cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Chính phủ. Tuy nhiên, bài viết muốn đi sâu khai thác vào một khía cạnh ngược lại, đó là những “vấn đề ” còn đang tồn tại trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, không phải chỉ là năm 2018, mà trong nhiều năm qua, chủ yếu liên quan đến chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế. Những “vấn đề ” này chính là rào cản chính để tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thực sự đạt được những bước đột phá như mong muốn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46038
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.